ΕΝΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΣΟΥ

Η Ενάλια Αρχαιολογική Έρευνα Κάσου διενεργείται ως συστηματική αρχαιολογική έρευνα πεδίου (survey) στο θαλάσσιο χώρο της νήσου Κάσου στα πλαίσια τριετούς ερευνητικού προγράμματος (2019 – 2021). Η έρευνα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 


Η Ενάλια Αρχαιολογική Έρευνα Κάσου είναι η πρώτη συστηματική έρευνα στο βυθό της Κάσου με βασικό στόχο τον εντοπισμό, την καταγραφή και μελέτη των αρχαιοτήτων ενός χώρου σταυροδρόμι πολιτισμών και άλλοτε κέντρο ναυσιπλοΐας.  

Mobirise

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της έρευνας είναι η διεπιστημονικότητα είτε στο πεδίο των ερευνών, είτε στη μεταγενέστερη αξιοποίηση της παραγόμενης επιστημονικής πληροφορίας. Στα πλαίσια της έρευνας δραστηριοποιούνται επιστήμονες, ειδικευμένοι τεχνικοί και εκπαιδευόμενοι πλέον των δέκα ειδικοτήτων: αρχαιολόγοι, συντηρητές, τοπογράφοι, μηχανικοί, γεωλόγοι, επαγγελματίες δύτες, ιστορικοί, πολιτιστικοί διαχειριστές και άλλοι. Η συνεργασία των ειδικοτήτων αυτών σε συνδυασμό τη χρήση νέων τεχνολογιών, επιτρέπει μια καινοτόμα και σφαιρική αντιμετώπιση του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου της Κάσου. 

Σε κάθε βήμα της Ενάλιας Αρχαιολογικής Έρευνας Κάσου, βασικό μέλημα είναι η υποστήριξη της απρόσκοπτης αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τη θάλασσα (ερασιτεχνών και επαγγελματιών αλιέων, αυτόνομων και ελεύθερων δυτών), μέσω – αφενός - της ευρείας κατανόησης του πολιτισμού των Κασίων, και -αφετέρου– μέσω της ανάδειξης της σύγχρονης δραστηριότητάς τους ως συνεχές πολιτιστικό προϊόν από την αρχαιότητα έως σήμερα.


Mobirise

Ακολουθήστε μας!

© Copyright 2019 KasosProject - EIE

The web page was designed with Mobirise web template