Βύρων Αντωνιάδης

Ο Βύρων Αντωνιάδης είναι εντεταλμένος ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει αποκτήσει το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Pompeu Fabra. Ο τίτλος της διατριβής του είναι: Early Iron Age Cemeteries at Knossos: The Appreciation of Oriental Imports and their Imitations by Knossian Society. Έχει πολυετή εμπειρία στην αρχαιολογία και σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Vyron Antoniadis photo