Ενάλια αρχαιολογική
έρευνα Κάσου

Συστηματική αρχαιολογική έρευνα πεδίου (survey) στο θαλάσσιο χώρο της νήσου Κάσου.

Ενάλια αρχαιολογική
έρευνα Κάσου

Συστηματική αρχαιολογική έρευνα πεδίου (survey) στο θαλάσσιο χώρο της νήσου Κάσου.

Η πρώτη συστηματική έρευνα στο βυθό της Κάσου

Η Ενάλια Αρχαιολογική Έρευνα Κάσου διενεργείται ως συστηματική αρχαιολογική έρευνα πεδίου (survey) στο θαλάσσιο χώρο της νήσου Κάσου στα πλαίσια τριετούς ερευνητικού προγράμματος (2019 – 2021). Η έρευνα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Είναι η πρώτη συστηματική έρευνα στο βυθό της Κάσου με βασικό στόχο τον εντοπισμό, την καταγραφή και μελέτη των αρχαιοτήτων ενός χώρου σταυροδρόμι πολιτισμών και άλλοτε κέντρο ναυσιπλοΐας.

Diver photo
Diver photo

Διεπιστημονική έρευνα

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της έρευνας είναι η διεπιστημονικότητα είτε στο πεδίο των ερευνών, είτε στη μεταγενέστερη αξιοποίηση της παραγόμενης επιστημονικής πληροφορίας. Στα πλαίσια της έρευνας δραστηριοποιούνται επιστήμονες, ειδικευμένοι τεχνικοί και εκπαιδευόμενοι πλέον των δέκα ειδικοτήτων: αρχαιολόγοι, συντηρητές, τοπογράφοι, μηχανικοί, γεωλόγοι, επαγγελματίες δύτες, ιστορικοί, πολιτιστικοί διαχειριστές και άλλοι. Η συνεργασία των ειδικοτήτων αυτών σε συνδυασμό τη χρήση νέων τεχνολογιών, επιτρέπει μια καινοτόμα και σφαιρική αντιμετώπιση του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου της Κάσου. 

Σε κάθε βήμα της Ενάλιας Αρχαιολογικής Έρευνας Κάσου, βασικό μέλημα είναι η υποστήριξη της απρόσκοπτης αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τη θάλασσα (ερασιτεχνών και επαγγελματιών αλιέων, αυτόνομων και ελεύθερων δυτών), μέσω – αφενός – της ευρείας κατανόησης του πολιτισμού των Κασίων, και -αφετέρου– μέσω της ανάδειξης της σύγχρονης δραστηριότητάς τους ως συνεχές πολιτιστικό προϊόν από την αρχαιότητα έως σήμερα.

 

Ο Στόχος μας

Βασικός σκοπός της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας είναι η ανάδειξη της πλούσιας ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της μακραίωνης ναυτικής ιστορίας της Κάσου, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Συγκεκριμένα:

Eντοπισμός & Tεκμηρίωση

Eντοπισμός & Tεκμηρίωση των αρχαιολογικών θέσεων με τη διενέργεια πρότυπης ενάλιας επιφανειακής έρευνας, χαρτογράφησης, δειγματοληπτικής συλλογής υλικού και γεωαρχαιολογικής μελέτης πεδίου.

Μελέτη & Ερμηνεία

Η μελέτη των θέσεων και της διασποράς των ναυαγίων της ευρύτερης περιοχής της Κάσου σε συνδυασμό με την τυπολογική και ποσοτική ανάλυση του φορτίου τους είναι βασικά για την κατανόηση της έκτασης και έντασης της θαλάσσιας εμπορευματικής διακίνησης που έχει λάβει χώρα στην περιοχή.

Οπτικοποίηση & Διάχυση

Οπτικοποίηση & Διάχυση της παραχθείσας επιστημονικής πληροφορίας μέσω της δημιουργίας μίας διαδραστικής βάσης δεδομένων η οποία θα είναι
ευρέως προσβάσιμη μέσω διαδικτύου.

Ανάδειξη

Ανάδειξη της δραστηριότητάς των ανθρώπων με
τη θάλασσα ως πολιτιστικό προϊόν και η απρόσκοπτη αλληλεπίδρασή τους με αυτή ως συνέχεια της
ιστορίας τους.