Δημοσιεύματα

wiki archeology logo

Ενάλια Αρχαιολογική Έρευνα Κάσου 2020

Ancient Shipwrecks in Aegean Sea Investigated

Ancient Greece: 2,500-year-old Shipwreck With Stone Pyramid Anchors Discovered Off Greek Island Near Possible Long Lost Port

Trove of ‘Ancient Treasures’ Found in Shipwreck Off the Coast of Greece

The Top 10 Archaeological Finds in Greece in the Age of Lockdowns

3 ancient shipwrecks discovered off Aegean island of Kasos

Αποτελέσματα της Ενάλιας Αρχαιολογικής Έρευνας Κάσου 2020

Aρχαία ναυάγια ανακαλύφθηκαν στον θαλάσσιο χώρο της Κάσου

Εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα στο βυθό της Κάσου

Η ξέρα στην Κάσο έκρυβε αρχαιολογικό θησαυρό. Εντοπίστηκαν τέσσερα ναυάγια και φορτίο με αμφορείς από την Ισπανία και τη Βόρεια Αφρική. 

Αποκαλύφθηκαν πέντε αρχαία ναυάγια στην ακριτική Κάσο

Αρχαιολογικός θησαυρός: Ανακαλύφθηκαν πέντε αρχαία ναυάγια στον βυθό της Κάσου