Νίκος Ανδρουτσόπουλος

Ο Νίκος Ανδρουτσόπουλος είναι σύμβουλος χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών) και παράλληλα συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά μητρώα αξιολογητών, εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών χρηματοδοτούμενων έργων. Από το 2005 εργάζεται στη διαχείριση, υλοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση χρηματοδοτούμενων έργων και την προετοιμασία προτάσεων χρηματοδότησης σε συνεργασία με ελληνικούς και ξένους φορείς (Ακαδημία Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τ.Ε.Ι Αθήνας, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης CEN, Heritage Malta, Palazzo Spinelli, Ecole d’Avignon, Fondazione Kepha κ.ά.). Έχει εργαστεί στην Ελλάδα, στο Βέλγιο, στη Μ. Βρετανία, στην Μάλτα, στην Αίγυπτο, στη Συρία, στη Λιβύη κ.ά. Από το 2012 έως και το 2019 δίδαξε στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ, στο ΠαΔΑ και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με μεταπτυχιακό στην μουσειολογία.

Nikos Androutsopoulos photo