Μάρκος Γάρρας

Ο Μάρκος Γάρρας (1968-2019) γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική (BSc) στο Worcester Polytechnic Institute (USA). Το 1993 απέκτησε το μεταπτυχιακό του στην Φυσική (Msc) με ειδικότητα στην υδροακουστική από το University of Bergen (Norway). Ασχολήθηκε με την τεχνική υποστήριξη σε ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες από το 1989. Είχε δημιουργήσει σύστημα βάσης δεδομένων για καταδυτικά αρχαιολογικά ημερολόγια και σύστημα αποτύπωσης GIS για ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες. Υπήρξε μέλος του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) από το 1989 και μέλος του ΔΣ του καθιδρύματος Ιστορικών και Αρχαιολογικών Ερευνών “Κορσεαί” από την ίδρυσή του. Ο Μάρκος Γάρρας υπήρξε τεχνικός διευθυντής της Ενάλιας Αρχαιολογικής Έρευνας της Κάσου κατά την πρώτη της ερευνητική περίοδο (2019) και πολύτιμο μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Markos Garras photo